Bubnování a jiné rytmohrátky pro rodiče a děti 7.3.2024

31.01.2024

Opakování velmi úspěšné akce v našem studiu pro všechny malé i velké nadšence hudebních radovánek. 

Pod vedením skvělého hudebníka a lektora hudebních nástrojů opět zažijete úžasnou atmosféru, děti si vyzkouší hrát na různé hudební nástroje, ale především na pravé africké bubny. 

Lekce je vždy vedena formou příběhu, do kterého se děti přidávají zcela instinktivně, stejně jako berou hru na hudební nástroje.

Odpoledne je rozděleno do dvou bloků:

15.30 - 16.00 pro rodiče a děti do 4 let

16.15 - 16.45 pro rodiče a děti od 4 do 7 let

Cena 200 Kč (rodič a 1 dítě, každé další 100 Kč)

Přihlášení v kalendáři lekcí nebo mar.neuzilova@seznam.cz