Co ukrývá JAMAYOGA? Jama - Nijama - pokračování

08.06.2023

V minulém díle jsme vám představili prvních 5 principů Jámy, tedy doporučení, čeho bychom se měli vyvarovat. Oproti tomu, Nijama jsou "příkazy" nebo spíše doporučení, co bychom dělat měli. Obojí – Jama a Nijama jsou první dva stupně Radžajógy. Až za nimi jsou Ásany (jógové pozice, práce s tělem) a Pranajáma (práce s dechem).

Mezi NIJAMA - jógová doporučení patří:

SAUČA – ČISTOTA TĚLA I MYSLI

Sauča zahrnuje všechny způsoby očisty hatha jógy, tzv. Šatkarmy (očista nosních dutin, očista trávícího traktu, očista střev, čelní dutiny, očista zrakem). Vede nás k čistotě a jednoduchosti na naší životní cestě, která stojí na dobrých zásadách a zdravých principech. Patří k ní odstraňování negativních a nečistých myšlenek, čestnost a upřímnost.

SANTOŠA - SPOKOJENOST

Santoša značí spokojenost s tím, co je. Neznamená rezignaci na stav okolního světa, ale spíše přijímání věcí takových, jaké jsou, příjemné i nepříjemné, bez potřeby je hodnotit, ale zároveň nechává prostor pro cestu k rozvoji.

TAPAS - ODŘÍKÁNÍ

Tapas je odříkání, sebekázeň, disciplína. Není to jen asketický mnich v jeskyni. Je to třeba pravidelné cvičení, střídmá strava, vhodné vyžití svého času. Můžeme si vybrat, zda to budeme my, kdo ovládá naše tělo a mysl, nebo zda naše mysl a tělo skrze jejich lenosti a choutky budou ovládat nás a řídit náš život.

SHVADJÁJA - POZNÁNÍ

Shvadjája, přináší nejen studium, nejrůznější vzdělávací aktivity, ale také studium největšího mystéria - sebe sama. Zrcadlo, díky kterému můžeme hlouběji nahlédnout do vlastní duše, nám nastavují i lidé kolem nás.

ÍŠVARAPRANIDHÁRAUCTÍVÁNÍ BOŽSTVÍ NEBO VYŠŠÍHO PRINCIPU

Išvarapranidhára neboli odevzdání se božství, ukotvení své pozornosti na duchovní rozměr života bez ohledu na to, jaké náboženství chceme či nechceme vyznávat. Uctívání vlastního boha/vyšší formy života. Neznamená to však příkaz k náboženství. Stačí věřit v nějakou vyšší formu energie, hmotné i nehmotné, mužské či ženské, lásku, .. Je to odevzdání se životu s důvěrou, že vše má svůj vlastní řád a smysl, vzdání se svého ega a touhy řídit okolní dění podle sebe.