Co ukrývá JAMAYOGA?Jama - Nijama

26.09.2020

Někteří už to možná dávno ví, jiní možná tuší, objevují, začínají chápat. Ano, jóga není jen fyzickým cvičením měřeným pokročilostí, délkou praxe a schopností provedení náročných pozic. Jóga je životním stylem. Jde o ucelený systém, moudra, postupy a techniky jógy, které její zakladatel Pataňdžali shrnul do tzv. 8 stupňové stezky jógy. Není nutné hned studovat celou jógovou filozofii, stát se lektorem nebo absolvovat složité výcviky. Základní principy, první dvě z této stezky jógy - Jama a Nijama, začnou dříve či později přirozeně a nenásilně ovlivňovat nejen samotnou jógovou praxi, ale i běžné okamžiky vašich životů. Jde o určitá omezení a doporučení, nebo také eticko-morální základ jógy. V tomto článku se dozvíte více 5 principech Jamy.

Mezi JAMA - jógová omezení patří:

AHIMSA - neubližování 

Ahimsa nám připomíná, že nemáme ubližovat nejen ostatním, ale ani sami sobě. A samozřejmě nejde vždy jen o násilí fyzické. Zcela jednoduše a výstižně nám to ukazuje jedno staré známé přísloví: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ani ty jim". Zkuste se jen na chvíli zamyslet nad tím, co vás zraňuje nebo vám není příjemné? Různé posměšky či pomluvy jiných lidí, zbytečné posuzování a odsuzování životních postojů a situací cizích lidí, přehnané požadavky na výkon v zaměstnání, studiu, sportu.. Nejste někdy i vy těmi, kdo jiným podobnými prohřešky ubližuje? A trápíte potom sami sebe výčitkami svědomí? Vzniká začarovaný kruh plný zbytečného trápení. Zkrátka násilí plodí jen další násilí.

Neubližujme ostatním, neubližujme sami sobě.

ASTEJA - NEKRADENÍ

Astéja nás vede k úctě vůči osobnosti, majetku i myšlenkám jiných. Asi nikdo nepochybuje o tom, že jakákoli forma krádeže či přivlastňování si věcí, které nám nepatří, není správná. Mnohdy si (třeba nevědomky) nárokujeme větší porci emocí (lásky), pozornosti, obětavosti, než které se nám dostává a tím si přivlastňujeme vnitřní svět našich blízkých. A co takový čas? Kolikrát jste již slyšeli nebo sami řekli větu "Jen mě okrádáš o čas" nebo "To je ztráta času"? Ano, i tady je dobré se zastavit a zamyslet nad tím, kdo nás vlastně okrádá. Trávíme čas s lidmi, se kterými je nám dobře? Jsme přitom uvolnění a bez přetvářek sami sebou? Věnujeme se ve volném čase činnostem, která nás naplňují a posouvají dál nebo jen ztrácíme čas stěžováním si na těžkosti světa? Velmi často se totiž okrádáme o radost z přítomného okamžiku neustálým šilháním po slibnějším zítřku.

SATJA - NELHANÍ, PRAVDOMLUVNOST

Satja nás učí upřímnosti, vyhýbání se lžím a polopravdám. O tom, že "lež má krátké nohy" a že lhát druhým není správné, učíme už malé děti a netřeba se o tom více rozepisovat. Stejně tak při troše vnímavosti a pozornosti dokážeme odhadnout situaci, kdy tzv. "milosrdná lež" je možná lepší než plná pravda. Pohlédněme však opět každý sám na sebe a zkusme se zamyslet, jestli někdy neobelháváme sami sebe. Je pro nás setrvání v určitém svazku, vztahu, zaměstnání stále příjemné a činí nás šťastným? Nebo si to jen namlouváme (nalháváme)? Vychází všechna naše rozhodnutí z nás samotných a skutečně našeho vlastního úsudku? Nebo je pouze přejímáme pod tíhou nátlaku a sami sebe přesvědčujeme, že jsme to přesně tako chtěli? Naše myšlenky, vnitřní zásady, slova i činy by se měli shodovat. Buďme k sobě i druhým pravdiví.

BRAHMAČARJA - ZDRŽENLIVOST, NEVÁŠNIVOST

Brahmačarja znamená zdrženlivost a uvážení požitků. Zejména se jedná o pohlavní čistotu a oproštění od chtíče. Nejde zde však o to, že by člověk dodržoval celibát. Jde o to, že jednání by mělo být uvědomělé a nemělo by se touto energií plýtvat a zneužívat ji.

APARIGRAHA - NEULPÍVÁNÍ

Aparigraha neboli neulpívání, nehrabivost nás učí vyvarovat se neúměrnému shromažďování a touze po stále větším majetku. Pochopitelně tím není myšleno, že nutně musíme rozdat vše, co máme. Ale o schopnosti najít míru toho, kdy překročíme hranici bezduchého rozhazování. Ulpívat můžeme také na úspěchu, prvenství ať jíž v práci či sportu, pochvale, uznání. Je v pořádku, pokud se snažíme posouvat svoje hranice, vzdělávat se a jít si za svým snem a cílem. Je však důležité toho dosáhnout s vědomím, že jsme na této cestě neporušili předchozí Jamy, tedy Ahimsa (neubližování), Astéja (nekradení), Satja (nelhaní). Ať již vůči sobě nebo ostatním.

V dalším článku si přiblížíme druhý princip jógy - Nijamy. Princip doporučení.
Pojďte s námi cvičit jógu.

www.jamayoga.cz